who-we-are

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ І АУТСОРСИНГ

Громадська діяльність

- розробка еколого-інформаційної документації,
- розробка регіональної екологічної політики і регіональних планів з охорони навколишнього середовища, концепцій, програм, звітів;
- розробка, інформаційний супровід та впровадження екологічних проектів;
- організація і проведення екологічних тренінгів, семінарів, громадських обговорень;
- освітньо-просвітницька діяльність у сфері екології та раціонального природокористування;
- організація роздільного збору відходів та реалізація контейнерів для роздільного збору сміття.

Екологічний консалтинг

- ряд консультативних послуг фахівців з охорони
навколишнього середовища щодо дотримання природоохоронного
законодавства суб’єктами господарювання, у які входить:
- передпроектне обстеження об’єктів суб’єкта господарювання з видачою
висновку про існуючі та можливі екологічні проблеми діяльності;
- екологічна оцінка існуючих (або тих, що проектуються) технологій;
- обґрунтування застосування та оцінка ефективності (необхідності і
достатності) природоохоронних заходів;
- допомога при здійсненні екологічної сертифікації виробничих об’єктів та
територій;
- сприяння у підготовці договорів екологічного страхування, розробленні
планів превентивних заходів щодо зниження екологічних ризиків,
оцінюванні шкоди від настання страхового випадку у зв’язку із
забрудненням навколишнього природного середовища;
- розробка екологічної політики і планів управління на підприємстві згідно
ДСТУ ISO 14001:2015;
- підготовка стратегічних та аналітичних документів, концепцій.

Екологічний аутсорсинг

– це послуга, що передбачає повну чи одноразову передачу функцій дотримання норм законодавства з охорони навколишнього середовища на фахівця нашої компанії, їх адмініструванні. Шляхом укладання договору про співпрацю ми вказуємо, які задачі покладені на відповідного профільного спеціаліста, це можуть бути:
- підготовка статистичної звітності в галузі надро- та водокористування, утворення та розміщення відходів, викидів в атмосферне повітря,
- оформлення декларації про відходи та чи документів на спеціальне водокористування через електронні кабінети,
- укладання угод з підприємствами, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами,
- розрахунок екологічного податку,
- прогнозний розрахунок збитку навколишньому середовищу за понаднормові викиди чи скиди,
- підготовка підприємства до перевірки ДЕІ,
- супровід незалежного фахівця-еколога при перевірці ДЕІ.

Бажаєте замовити послугуЕКОЛОГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ І АУТСОРСИНГ

Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами для уточнення деталей
error
Ім'я
error
Телефон